Privatumo politika

Privatumo politika

Mes vertiname Jūsų privatumą ir siekiame užtikrinti, jog lankydamiesi mūsų svetainėje bei dalindamiesi savo asmeniniais duomenimis su mumis jaustumėtės saugiai. Mums svarbus Jūsų pasitikėjimas, todėl įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis.


Kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus Jums kaip savo klientui, mums reikia tam tikrų Jūsų asmens duomenų. Mes įsipareigojame rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus bei mūsų vidinę tvarką. Mums svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą.

 

Klientų duomenys tvarkomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).


Naudojamos sąvokos

 

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, adresu, telefono numeriu ar kita informacija).


Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų paslaugomis.


Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?


Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo Jūsų užsakomų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate mums, kai užsakote paslaugą. Mes renkame duomenis, kuriuos pateikiate Jūs, pvz., kai bendraujate arba turite teisinių santykių su mumis, pavyzdžiui, perkate paslaugą arba kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją. 

 

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų mums, tačiau, nusprendus to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti paslaugų.

 

Kokiu tikslu renkame (tvarkome) asmens duomenis?

 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant:

  • užtikrinti, kad paslaugos pirkimo, užsiregistravimo paslaugos suteikimui ir pačios paslaugos teikimo procesas būtų sklandus, o aptarnavimas po paslaugos pirkimo ir įvykdymo būtų savalaikis ir profesionalus;

  • bendrauti su Jumis, atsakyti į Jūsų užduodamus klausimus;

  • susisiekti su Jumis, jei pamiršote savo pirktą paslaugą arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdyta paslauga;

  • užtikrinti saugaus skrydžio planavimą ir įgyvendinimą;

  • apdrausti mūsų klientus.

Kokių kategorijų asmens duomenis renkame?

 

Šiuo tinklalapiu galite naudotis neatskleisdami asmens duomenų. Asmens informacijos pateikimas nėra sąlyga naudotis šiuo tinklalapiu, išskyrus atvejus, kai duomenys reikalingi perkant bilietus, registruojantis skrydžiui oro balionu. Nepateikus būtinų asmens duomenų, negalėsite vykdyti pirkimo proceso, o mes negalėsime Jums suteikti paslaugų. Renkame duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:

  • pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, el. paštas, adresas, telefono numeris;

  • kiti duomenys apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.;

  • kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.


Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

 

Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Jūsų duomenis saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su abipusiu bendradarbiavimu.


Visi Jūsų asmens duomenys yra saugomi sistemoje tol, kol galioja pasinaudojimo paslauga laikotarpis ir ne mažiau kaip 6 mėnesius nuo pasinaudojimo paslauga dienos.

 

Slapukų naudojimas (Cookies)

 

Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, kai jūs toje svetainėje apsilankote. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, ir siekiant suteikti informacijos svetainės savininkams.


Svetainėje naudojame šiuos slapukus:

„Google Analytics“  – teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Teikiama informacija pakartotinei rinkodarai. Visi duomenys anoniminiai.

„Facebook Pixel“ – naudojame kaip analizės įrankį, leidžiantis įvertinti reklamos efektyvumą, suprasdamas veiksmus, kuriuos atliekate mūsų svetainėje.  Renkami duomenys anoniminiai.


Papildoma informacija

Jeigu Jūs turite bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šia privatumo politika, prašome susisiekti su mumis el. paštu: info@orobalionai.lt

Į viršų